چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 11:58

تولید پک قاشق و چنگال

پک قاشق و چنگال

 

 

پک قاشق و چنگال از تولید به مصرف با الگوی اختصاصی و طرح های مختلف جهت رستوران بسته بندی می شود.

 

همچنین پک قاشق و چنگال   جهت مصرف در هواپیما نیز استفاده می شود.
فروش  پک قاشق و چنگال  به صورت عمومی و سفارشی می باشد.


در بعضی از موارد به همراه پک قاشق و چنگال   دستمال کاغذی و نمک و خلال نیز ارائه می شود.

 

پک قاشق و چنگال

 

منتشرشده در پک قاشق و چنگال